دسته بندی ها

فیلم آموزشی ریاضی هفتم متوسطه

وضعیت:
موجود
قیمت روی کالا:
100,000 تومان
قیمت فروش:
85,000
تومان
تعداد:

1000

آنچه در این مجموعه فیلم آموزشی ریاضی هفتم خواهید آموخت:

-راهبردهای حل مساله

-عددهای صحیح

-جبر و معادله

-هندسه و استدلال

-شمارنده ها و اعداد اول

-سطح و حجم

-توان و جذر

-بردار و مختصات

-آمار و احتمال

 

– ریاضی هفتم
دروس ریاضی، علوم ،زبان انگلیسی ، عربی و فارسی توسط اساتید با تجربه و مطرح ، شامل آموزش کامل مفاهیم کتاب درسی و حل تمرین های مهم کتاب به صورت نکته ای و بر اساس آخرین تغییرات و طبق ساختار کتاب درسی