دسته بندی ها

فیلم آموزشی فارسی ششم دبستان

وضعیت:
موجود
قیمت روی کالا:
35,000 تومان
قیمت فروش:
30,000
تومان
تعداد:

1000

در فیلم آموزشی فارسی ششم دبستان مشاهده خواهید کرد : 

ستایش
فصل اول : معرفت کردگار
فصل اول : پنجره های شناخت
فصل دوم : هوشیاری
فصل دوم :داستان من و شما
فصل دوم : هفت خان رستم
فصل سوم : ایران من
فصل چهارم : نام آوران
فصل پنجم : راه زندگی
فصل ششم : علم و عمل