دسته بندی ها

فیلم آموزشی فارسی سوم دبستان

وضعیت:
موجود
قیمت روی کالا:
35,000 تومان
قیمت فروش:
30,000
تومان
تعداد:

1000

آموزش درس به درس و کامل با تدریس خانم مریم اوجاقی

فیلم آموزشی فارسی سوم دبستان شما را در یادگیری

هرچه بهتر یاری می کند .

سابقه خانم اجاقی لیسانس آسیب شناسی اجتماعی

بیست و هشت سال سابقه تدریس در آموزش و پرورش

جزء منتخبین جشنواره الگوهای برتر تدریس

در این مجموعه شما فارسی را به سادگی هرچه تمام تر آموزش می بینید .

آموزش به همراه دست ورزی ، زبان شیرین تدریس خانم اجاقی مناسب برای دانش آموزان

آموزش مطابق با روش تدریس رسمی آموزش و پرورش و همگام با کتاب

 تمرین و تکرار نکات مهم کتاب و انجام فعالیت ها مهم کتاب

مناسب برای مدرسین برای استفاده از روش تدریس 

این فیلم آموزشی به عنوان معلم یار می توانید استفاده کنید .

 

سر تیترهای فارسی سوم دبستان :

سخنی با آموزگار گرامی
ستایش
فصـل اول : نهــادهــا
درس اول : محله ما
بخوان و حفظ کن : پدربزرگ
درس دوم : زنگ ورزش
بخوان و بیندیش : قصه ی تنگ بلور
مثل
فصــل دوم : بهــداشت
درس سوم : آسمان آبی طبیعت پاک –
بخوان و حفظ کن : هم بازی –
درس چهارم : آواز گنجشک –
بخوان و بیندیس : مورچه ریزه –
مثل –
فصل سوم : اخلاق فردی – اجتماعی
درس پنجم : بلدرچین و برزگر
درس ششم : فداکاران
بخوان و حفظ کن : مثل باران
درس هفتم : کارنیک
بخوان و بیندیش : پری کوچولو
حکایت
فصل چهارم : راه زندگـی
درس هشتم : پیراهن بهشتی
بخوان و حفظ کن : لحظه سبز دعا
درس نهم : بوی نرگس
بخوان بیندیش : حوض فیروزه ای
مثل
فصل پنجم : هنــر و ادب
درس دهم : یار مهربان
بخوان و حفظ کن : نقاش دنیا
درس یازدهم : نویسنده بزرگ
بخوان بیندیش : خواب خلیفه
حکایت
فصل ششم : ایران من
درس 12 : ایران عزیز
درس 13 : درس آزاد
بخوان و حفظ کن : وطن
درس چهاردهم :ایران آباد
بخوان و بیندیش : بوی سیب و یاس
حکایت
فصــل هفتــم : طبیعــت
درس پانزدهم : دریا
درس شانزدهم : اگر جنگل نباشد
بخوان و حفظ کن : بهاران
درس هفدهم : چشم های آسمان
بخوان و بیندیش : آفرینش حلزون
حکایت
نیایــش
واژه نــامــه