دسته بندی ها

فیلم آموزشی علوم ششم ابتدایی

وضعیت:
موجود
قیمت روی کالا:
35,000 تومان
قیمت فروش:
30,000
تومان
تعداد:

1000

آنچه در فیلم آموزشی علوم ششم دبستان ، آموزش خواهید دید :

1-مسائل زندگی روزانه وحل آنها
2-سرگذشت دفتر من
3-کارخانه کاغذ سازی
4-سفر به اعماق زمین
5-زمین پویا
6-ورزش و نیرو(1)
7-ورزش و نیرو(2)
8-می خواهم بسازم
9-سفر انرژی
10-خیلی کوچک خیلی بزرگ
11-شگفتی های بزرگ
12-جنگل برای کیست
13-سالم بمانیم
14-از گذشته تا آینده