دسته بندی ها

فیلم آموزشی علوم پنجم دبستان

وضعیت:
موجود
قیمت روی کالا:
35,000 تومان
قیمت فروش:
30,000
تومان
تعداد:

999

آنچه در این مجموعه ، فیلم آموزشی علوم پنجم دبستان خواهید آموخت:

درس 1 : زنگ علوم

درس 2 : ماده تغییر می کند

درس 3 : رنگین کمان

درس 4 : برگی از تاریخ زمین

درس 5 : دستور رسید حرکت

درس 6 : چه خبر 1

درس 7 : چه خبر 2

درس 8 : کار ما آسان می شود 1

درس 9 :کار ما آسان می شود 2

درس 10 : خاک با ارزش

درس 11 : بکارید و بخورید

درس 12 : از ریشه تا برگ