دسته بندی ها

فیلم آموزشی علوم سوم دبستان

وضعیت:
موجود
قیمت روی کالا:
35,000 تومان
قیمت فروش:
30,000
تومان
تعداد:

998

آنچه در فیلم آموزشی علوم سوم دبستان ، آموزش خواهید آموخت:

آموزش همراه با دست ورزی و فضای تدریس مناسب برای کودکان استفاده از وسایل کمک آموزشی در

حین تدریس علوم سوم دبستان اجرای آزمایش های مهم کتاب بصورت عملی و گفتاری مرتبط با موضوع

درس در آخر هر فصل علوم سوم دبستان

توضیح و تمرین نکات مهم درس در قالب بازی در فیلم آموزشی

علوم سوم دبستان مطابق با سر فصل های کتاب علوم سوم دبستان