دسته بندی ها

فیلم آموزشی علوم دوم دبستان

وضعیت:
موجود
قیمت روی کالا:
35,000 تومان
قیمت فروش:
30,000
تومان
تعداد:

997

آنچه در فیلم آموزشی علوم دوم دبستان آموزش خواهید دید:

فیلم آموزشی علوم دوم دبستان همراه با دست ورزی و استفاده از وسایل کمک آموزشی است
تدریس و آموزش با زبان شیرین تدریس خانم محمدی
استفاده از وسایل کمک آموزشی در حین تدریس به جذب شدن دانش آموز
به درس کمک بیشتری می کند .
اجرای آزمایش های علوم دوم دبستان بصورت عملی مرتبط با موضوع
درس در آخر هر فصل در بسته آموزشی علوم دوم دبستان
توضیح و تمرین نکات مهم علوم دوم دبستان با تدریس
مفهومی خانم محمدی مطابق با سر فصل های کتاب علوم دوم دبستان