دسته بندی ها

فیلم آموزشی ریاضی چهارم دبستان

وضعیت:
موجود
قیمت روی کالا:
95,000 تومان
قیمت فروش:
88,000
تومان
تعداد:

1000

روش تدریس مجموعه آموزش ریاضی چهارم دبستان

آموزش جامع و مفهومی کتاب ریاضی چهارم دبستان و حل تمرینات کتاب

همراه با انیمیشن های زیبا و شاد برای یادگیری بهتر دانش آموزان

آموزش در فضایی شاد و کودکانه همراه با تدریس شیرین خانم محمودی

آموزش خط به خط کتاب همراه با حل تمرینات کتاب

مفاهیم داخل این محصول آموزشی

فصل 1: اعداد و الگوها
درس اوّل: عددنویسی 
درس دوم: الگوها 
درس سوم: ماشین ورودی خروجی
درس چهارم: معرّفی میلیون 

فصل 2: کسر
درس اوّل: شناخت کسرها 
درس دوم: جمع و تفریق 
درس سوم: تساوی کسرها 
درس چهارم: ضرب عدد در کسر  

فصل 3: ضرب و تقسیم
درس اوّل: ضرب دو عدد دورقمی 
درس دوم: محاسبه ی حاصل ضرب 
درس سوم: محاسبه های تقریبی 
درس چهارم: تقسیم و بخش پذیری 
درس پنجم: تقسیم بر عددهای یک رقمی 
درس ششم: تقسیم بر عددهای دورقمی 

فصل 4: اندازه گیری
درس اوّل: زاویه 
درس دوم: اندازه گیری زاویه 
درس سوم: اندازه گیری زمان 
درس چهارم: اندازه گیری طول 

فصل 5: عدد مخلوط و عدد اعشاری
درس اوّل: عدد مخلوط 
درس دوم: عدد اعشاری 
درس سوم: جمع و تفریق اعشاری 
درس چهارم: ارزش مکانی عددهای اعشاری 

فصل 6: شکل های هندسی
درس اوّل: عمود موازی 
درس دوم: چهارضلعی ها 
درس سوم: مساحت متوازی الاضلاع و مثلث 
درس چهارم: محیط و مساحت 

فصل 7: آمار و احتمال
درس اوّل: نمودار خطّ شکسته 
درس دوم: احتمال